Sammen gør vi Sydfyn et bedre sted for industrivirksomheder

TÆT DIALOG MELLEM MEDLEMSVIRKSOMHEDER

Vi holder løbende møder, hvor vi besøger hinandens virksomheder, og lærer hinanden at kende. En tæt dialog gør, at man har lettere ved at tage fat i hinanden, når man har brug for et godt råd.

 

LOKALPOLITISKE AKTIVITETER OG INDFLYDELSE

Vi holder en tæt kontakt til både politikere og administration i kommunerne, for at sikre at industriens interesser bevares og vores idéer indarbejdes i politiske planer.

 

ET STÆRKT NETVÆRK AF FREMSYNEDE VIRKSOMHEDER

Nye initiativer og opmærksomhed på nye teknologier er med til at holde de lokale virksomheder skarpe, og vi tager løbende nye emner op, som kan være med til at forbedre konkurrenceevnen.