Medlemsskab i Industrien Sydfyn

Medlemsskab af Industrien Sydfyn

Vilkår for at blive medlem er at man er en fremstillingsvirksomhed, hvis hovedaktiviteter omfatter produktion af enten færdigvarer eller halvfabrikata.
Andre underleverandøropgaver, så som overfladebehandling eller lignende er også omfattet.

Virksomheden skal beskæftige min. 10 medarbejdere.

Kontingent er kr. 2.800 +moms pr. år
Tilmelding kan ske til foreningens formand Torben Madsen eller sekretæren Per Schorling.

 

Hvordan påvirker vi industripolitikken i lokalområdet?

Udbrede kendskabet til fremstillingsindustrien ved bl.a.

  • Systematisk information til presse og medier ved relevante emner
  • Information til Erhvervsråd, Byråd og Kommunalbestyrelse
  • Udbygning af hjemmeside med link til de enkelte medlemmer
  • Udarbejde politikker som vore repræsentanter i råd og udvalg kan søge gennemført
  • Være aktiv deltager i kommunernes visionsplaner
  • Være medspiller ved udfærdigelsen af lokalplaner vedr. industriområder
  • Arbejde for bedre infrastruktur

Få flere oplysninger og medlemsfortegnelse eller kontakt vort sekretariat.

 

Galleri fra den Sydfynske industri