Vier en aktiv forening, som skaber fremdrift

Om Industrien Sydfyn

Industrien Sydfyn er det Sydfynske områdes forening af fremstillingsvirksomheder. Området dækker Svendborg og Langeland.

Uden industri ingen velfærd - det er derfor overordentlig vigtigt at vi også gennem netværk gør omverdenen opmærksom på vigtigheden af at den Sydfynske industri og de ting der skal til, for at vi kan have de bedst mulige arbejds- og trivselsforhold.

Industrien Sydfyn har følgende formål :

  • Tilføre den offentlige debat systematisk information om de tilsluttede virksomheder
  • Udarbejde politikker som vore repræsentanter i råd og udvalg kan søge gennemført
  • Være en stærk partner i forbindelse med gennemførelse af visioner og strategier for området
  • Få indflydelse på arbejde og beslutninger i Erhvervsråd, Byråd og Kommunalbestyrelse.
  • Have et direkte samarbejde med arbejdsgiverorganisationerne
  • Gennemføre arbejdsmarkeds-, markedsførings- og salgsmæssige tiltag
  • Dele viden og udveksle erfaring i et bredt netværk

 

Foreningen er stiftet i 1998 og medlemsskab kan opnåes af virksomheder som enten fremstiller et industriprodukt eller dele/ydelser hertil. Minimumskrav til antal medarbejdere er 10 ansatte.

Hovedformålet for foreningen er at sikre indflydelse på erhvervspolitikken i
ovenfor nævnte kommuner. Et væsentligt element heri er, at foreningens
formand er indvalgt i Sydfyns Erhvervsråd.

Hvis ikke du allerede er medlem - så kontakt sekretæren eller formanden.

Industrien Sydfyn
c/o Proces Support A/S
Lundevej 26
5700  Svendborg